ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ: Ενημερωθείτε για τα νέα τηλέφωνα του Τμήματος

Posted by WebTeam (195.134.69.121) on February 06, 2003 at 00:47:03:

Πλέον, κάθε μέλος Δ.Ε.Π. και κάθε υπάλληλος του Τμήματός μας έχει το δικό του εσωτερικό τηλέφωνο.

Σύνδεσμος για τον τηλεφωνικό κατάλογο[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]