ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: υποχρεωτική άσκηση

Posted by WebTeam (194.30.220.167) on January 23, 2003 at 00:40:03:

Ανακοινώθηκαν η εκφώνηση και οι επεξηγήσεις για την υποχρεωτική άσκηση του σεμιναρίου ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνδεσμος για την εκφώνηση της άσκησης[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]